Oppaan KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KERI0300 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op / 20 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op / 3 ov     
KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin 5 op / 3 ov     
KERI0315 Proseminaari ja tutkielma 10 op / 5 ov     
KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op     
KERI0317 Täydentävä kirjallisuus 5 op     
KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op