Oppaan KTK - Erityispedagogiikka - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op / 15 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta Hae opetus 
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0210-1 Luennot 2 op     
KERI0210-2 Raportit 1 op / 0.5 ov     
KERI0210-3 Kirjallisuus 2 op / 2 ov     
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / 3 ov     
KERI0211-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0211-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0212-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0212-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / 3 ov     
KERI0213-10 Oppimisen moninaisuus: luennot ja harjoitukset 1.5 op     
KERI0213-11 Oppimisen moninaisuus: Kirjallisuus 3.5 op     
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / 3 ov    Hae opetus 
KERI0214-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0214-11 Kirjallisuus (tentti tai essee) 3 op     
Laajenna Aineopinnot