Oppaan KTK - Inklusiivisen kasvatuksen maisteritutkinto 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KKAS0401 Tieteenfilosofia ja metodologia 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KYLE1000 Maisteritutkinnon yleisopinnot 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op    Hae opetus 
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op    Hae opetus 
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot