Oppaan KTK - Kasvatuspsykologia - sivuaine 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KAPS0100 Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet 5 op    Hae opetus 
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op     
KAPS0113-1 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: luennot 2 op     
KAPS0113-2 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus 3 op     
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op     
KAPS0114-1 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Luennot 2 op     
KAPS0114-2 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Kirjallisuus 3 op     
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia 5 op     
KAPS0115-1 Rakkauspsykologia: luennot 2 op     
KAPS0115-2 Sosiaalipsykologia: kirjallisuus 3 op     
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet 5 op    Hae opetus