Oppaan KTK - Media Education 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KYLE0201 Yliopisto-opintoihin ja kasvatusalan työelämään orientoituminen 2 op / 1 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KYLE0207 Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä 3 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0311 Qualitative Analysis 4-5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot