Oppaan KTK - Media Education 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KERI0300 Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op / 20 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KERI0311 Sosioemotionaalinen kasvu ja pedagogiikka 5 op / 3 ov     
KERI0313 Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin 5 op / 3 ov     
KERI0315 Proseminaari ja tutkielma 10 op / 5 ov     
KERI0316 Erityiskasvattaja tutkijana 5 op     
KERI0317 Täydentävä kirjallisuus 5 op     
KERI0318 Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet 5 op     
KKAS2100 Kasvatusalan aineopinnot 45-55 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
AKAS2114 Työelämän koulutuksen teoriat ja käytäntö 5 op     
KKAS2007 Kandidaatin tutkielma 10 op     
KKAS2009 Kandidaatin tutkielman kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KKAS2113 Mediataito 4 op     
KKAS2115 Koulutusjärjestelmät ja koulutuspolitiikka 4 op     
KKAS2119 Kansainvälistymisopinnot 5-20 op     
KKAS2125 Yhteisöjen ja organisaatioiden kehittäminen 4 op     
KKAS2126 Verkko-opiskelu, vuorovaikutus ja ohjaus 5 op     
KMEN1002 Metodipaja 3-5 op     
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op     
LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op     
LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op     
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op 1-3 op     
MKAS2222 Kasvatustieteilijä työelämässä 5 op     
MKAS2223 Mediakasvatuksen kirjallisuus 5 op     
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op     
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op     
XNTU3500 Sukupuolentutkimus 35 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
XNTU3502 Nykyteoreetikot 5 op     
XNTU3518 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot II 1-4 op     
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen 5 op     
XNTU3522-1 Seminaari 1 op     
XNTU3522-2 Kirjallisuuskuulustelu/essee 4 op     
XNTU3531 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa 5 op     
XNTU3535 Sukupuoli ja oikeus II 5 op     
XNTU3551 Feministisen tutkimuksen klassikot 5 op     
XNTU3559 Sukupuoli ja väkivalta 5 op     
XNTU3560 Sukupuoli visuaalisessa kulttuurissa 5 op     
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot