Oppaan KTK - Media Education 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Pienennä Perusopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
GKAS3000 Globaalikasvatus 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
GKAS3411 Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus 7 op     
GKAS3412 Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema 6 op     
GKAS3413 Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus 7 op     
GKAS3414 Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus 5 op     
KAPS0100 Kasvatuspsykologian perusopinnot 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet 5 op     
KAPS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op     
KAPS0113-1 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: luennot 2 op     
KAPS0113-2 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy: kirjallisuus 3 op     
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op     
KAPS0114-1 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Luennot 2 op     
KAPS0114-2 Ihmisen vahvuuksien tukeminen: Kirjallisuus 3 op     
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia 5 op     
KAPS0115-1 Rakkauspsykologia: luennot 2 op     
KAPS0115-2 Sosiaalipsykologia: kirjallisuus 3 op     
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet 5 op     
KERI0200 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op / 15 ov  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op / 3 ov     
KERI0210-1 Luennot 2 op     
KERI0210-2 Raportit 1 op / 0.5 ov     
KERI0210-3 Kirjallisuus 2 op / 2 ov     
KERI0211 Kielen ja kommunikaation haasteet 5 op / 3 ov     
KERI0211-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0211-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0212 Käyttäytymisen haasteet 5 op / 3 ov     
KERI0212-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0212-11 Kirjallisuus (essee tai tentti) 3-5 op     
KERI0213 Oppimisen moninaisuus 5 op / 3 ov     
KERI0213-10 Oppimisen moninaisuus: luennot ja harjoitukset 1.5 op     
KERI0213-11 Oppimisen moninaisuus: Kirjallisuus 3.5 op     
KERI0214 Erityiskasvatus elämänkulussa 5 op / 3 ov     
KERI0214-10 Luennot ja luentopäiväkirja 2 op     
KERI0214-11 Kirjallisuus (tentti tai essee) 3 op     
KKAS1100 Kasvatusalan perusopinnot 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen 5 op     
KKAS1110-1 Johdatus kasvatustieteeseen: Oppimispäiväkirja 1.5 op     
KKAS1110-2 Johdatus kasvatustieteeseen: Verkkotyöskentely 1.5 op     
KKAS1110-3 Johdatus kasvatustieteeseen: Kirjatentti 2 op     
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia 5 op     
KKAS1112-1 Kasvatus- ja kehityspsykologia: Luennot 2 op     
KKAS1112-2 Kasvatus- ja kehityspsykologia: Kirjallisuustentti/-essee 1-5 op     
KKAS1113 Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op     
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus 5 op     
KKAS1116 Oppimisen ja opetuksen suunnittelu 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KMEN1310 Research Methods for the Online World 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
MEDU2000 Media Education 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
MEDU2203 Critical Media Analysis 5 op     
MEDU2205 Pedagogical Models in Educational Use of ICT`s 5 op     
MEDU2207 Introduction to Global Media Education 5 op     
MEDU2208 Theoretical Approaches to Media Use and Psychosocial Well-being 5 op     
MEDU2209 Media Educator in Working Life 5 op     
TVTO1000 Media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2207 Ohjelmointi monialaisena ongelmanratkaisuna 3 op     
TVTO0101 Moninaiset verkkokulttuurit yhteiskunnassa 4 op     
TVTO0104 Tutkimusseminaari: media ja digitaalinen teknologia opetuksessa ja oppimisessa 4 op     
TVTO0105 Median ja digitaalisen teknologian opetuskäyttö 4 op     
TVTO0107 Teaching and learning through video production 3 op     
TVTO0108 Simulaatiopedagogiikka 4 op     
TVTO0109 Leikillinen oppiminen 3 op     
VAIK0001 Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä 2-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
XNTU1500 Sukupuolentutkimus 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
WSTU1514 Gender in the North 5 op     
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita 5 op     
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa 5 op     
XNTU1514 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot I 2-5 op     
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt 3-5 op     
XNTU1528 Sukupuoli ja historia 5 op     
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I 5 op     
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö 5 op     
XNTU1551 Johdanto sukupuolentutkimukseen 5 op     
XNTU1554 Sukupuolen intersektionaalisuus 5 op     
XNTU3556 Queer-tutkimus 5 op     
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot