Oppaan TTK - Tekstiilitaiteen perusopinnot#, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
FTEK3201 Johdatus tekstiilitaiteeseen 4 op  Taiteiden tiedekunta  
FTEK3202 Kokeileva tekstiili-ilmaisu 6 op  Taiteiden tiedekunta  
FTEK3203 Tekstiilitaiteen produktiot 10 op  Taiteiden tiedekunta  
FTEK3401 Pintasuunnittelu 5 op  Taiteiden tiedekunta