Oppaan TTK - Valokuvaus-sivuaine, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25 op  Taiteiden tiedekunta  
UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op     
UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op     
UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op     
UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op     
UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op     
UVAL0156 Valokuvauksen produktio 4 op