Oppaan TTK - LEADBEHA, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op  Taiteiden tiedekunta