Oppaan KTK - Koulutusjohtaminen ja opetushallinto - sivuaine 2021-2024, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KOJO2100 Koulutusjohtaminen ja opetushallinto 25 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KOJO2101 Johdatus koulutusjohtamiseen ja opetushallintoon 3-5 op     
KOJO2102 Opetustoimen hallinto, talous ja strategiat 5 op     
KOJO2103 Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi osana koulutusjohtamista 5 op     
KOJO2104 Hyvinvointiyhteistyö ja opiskeluhuolto 5 op     
KOJO2105 Digitalisaatio, media ja projektit koulutusjohtamisessa 3 op     
KOJO2106 Näkökulmia opetus- ja oppijayhteisöjen johtamiseen 2 op