Oppaan TTK - Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma 2021, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
PAMA1600 Palvelumuotoilun syventävät opinnot 85 op  Taiteiden tiedekunta  
PAMA1601 Muotoilun syventävä kirjallisuus 6 op     
PAMA1610 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op    Hae opetus 
PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op     
PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op    Hae opetus 
PAMA1660 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Digitaalisuus palvelumuotoilussa 10 op     
PAMA1670 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tarinallinen palvelumuotoilu 10 op    Hae opetus 
PAMA1680 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Tilallinen palvelumuotoilu 10 op     
PAMA1690 Palvelumuotoilun syventävä projekti/ Strateginen palvelumuotoilu 10 op     
YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov     
PAMA1602 Visualisoinnin työkalut 3 op  Taiteiden tiedekunta  
PAMA1603 Palvelumuotoilijan portfolio 2 op  Taiteiden tiedekunta