Oppaan YTK - Tilastotiede - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMEN1212 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta