Oppaan YTK - Vapaaehtoinen harjoittelu - sivuaine 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TSIV0015 Harjoittelu 5-10 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta