Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Oik ranska 25 op 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XRAN0300 Oikeudellinen ranska: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
ORAN0810 Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
ORAN0811 Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op     
XRAN0008 Understanding France 3 op     
XRAN0011 Oikeudellisen ranskan preppauskurssi (CEFR B1) 3 op     
XRAN0012 Oikeudellisten tekstien kääntäminen ranska-suomi (CEFR B2) 3 op     
XRAN0222 Compréhension de Textes 2 (CEFR B2) 4 op     
XRAN0227 Cours de l´Écriture, Journal Tenu à l´Étranger (CEFR B1) 4 op     
XRAN0228 Compréhension de Textes 3 (CEFR B2-C1) 4 op     
XRAN0229 Journal Étudiant: Nouvelles en Francais (CEFR B2-C1) 4 op     
XRAN0231 Vivre un Échange International! (CEFR B1-B2) 2 op     
XRAN0232 La Francophonie Aujourd´hui: Questions d´Actualité (CEFR B1-B2) 2 op