Oppaan KIKE - Kieli sivuaineena: Oik venäjä 25 op 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op  Kielikeskus  
OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op     
OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op     
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op     
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op     
XVEN0009 Russian Culture Club 2-3 op     
XVEN0221 Venäjän kertauskurssi (CEFR B1) 2-4 op     
XVEN0222 Venäjän kuullun ymmärtäminen (CEFR B1) 3-4 op     
XVEN0225 Venäjän kulttuuri ja maantuntemus 3-5 op