Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Pienennä Yleisopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op / 2 ov  Avoin yliopisto  
HOPS0001 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot