Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Pienennä Aineopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
SOPT1200 Politiikkatieteiden ja sosiologian aineopinnot 35-45 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
SOPT1201 Politiikan teoria 5 op     
SOPT1202 Sosiologinen mielikuvitus 5 op     
SOPT1203 Yhteiskuntatutkimuksen käytäntö 5 op     
SOPT1204 Sosiologinen yhteiskunta: valta ja hallinta, luontokulttuurit ja globaali elämä 10 op     
SOPT1205D Valinnainen tutkimusala 5 op     
SOPT1206 Politiikkatieteiden kandidaatinseminaari ja -tutkielma 10 op     
SOPT1206-1 Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
SOPT1207 Sosiologian kandidaatinseminaari ja kandidaatintutkielma (vain pääaineopiskelijoille) 10 op     
SOPT1207-1 Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
SOPT1210 International Relations of the Arctic 5 op     
SOPT1211 Poliittinen yhteiskunta 1: Uskontojen politiikka 5 op     
SOPT1212 Poliittinen yhteiskunta 2: Poliittinen valta Suomessa 5 op     
SOPT1213A Erojen ja eriarvoisuuksien sosiologia 5 op     
SOPT1213B Työn sosiologia 5 op     
SOPT1213C Yhteiskunnallisen muutoksen sosiologia 5 op     
SOPT1213D Kulttuurisosiologia 5 op     
SOPT1214A Poliittiset uskonnot 5 op     
SOPT1214B Identiteetti, kuuluminen ja nationalismi 5 op     
SOPT1214C Retoriikka ja politiikka 5 op     
YURKUND-K Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov     
Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Kieliopinnot