Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
KASU1300 Kansainvälisten suhteiden syventävät opinnot 120 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
KASU1301 Maisteritutkinnon orientoivat opinnot, HOPS ja ohjaus 5 op     
KASU1302 Kansainvälisten suhteiden tutkielmaseminaari 10 op     
KASU1303 Kirjallisuuskatsausklinikka 10 op     
KASU1304 The International Relations of the Anthropocene 15 op     
KASU1305B Uskomusten politiikka: retoriikka, ideologia ja propaganda 10 op     
KASU1305C Pohjoinen politiikka ja hallinta 10 op     
KASU1305D Valinnainen tutkimusala 10 op     
KASU1306 Pro gradu-tutkielma 40 op     
KASU1306-1 Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KASU1307 International Relations of Resilience 10 op     
KASU1310 Politiikkatieteiden ja sosiologian mentorointiohjelma 5 op     
TSIV0015 Harjoittelu 5-10 op     
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op     
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op     
YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov     
VALO1300 Valtio-opin syventävät opinnot 120 op  Yhteiskuntatieteiden tiedekunta  
KASU1305B Uskomusten politiikka: retoriikka, ideologia ja propaganda 10 op     
KASU1305C Pohjoinen politiikka ja hallinta 10 op     
KASU1305D Valinnainen tutkimusala 10 op     
KASU1310 Politiikkatieteiden ja sosiologian mentorointiohjelma 5 op     
TSIV0015 Harjoittelu 5-10 op     
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op     
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op     
VALO1301 Maisteritutkinnon orientoivat opinnot, HOPS ja ohjaus 5 op     
VALO1302 Valtio-opin tutkielmaseminaari 10 op     
VALO1303 Kirjallisuuskatsausklinikka 10 op     
VALO1306 Pro gradu -tutkielma 40 op     
VALO1306-1 Kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
VALO1307 Vastarinnan teoria ja käytäntö 15 op     
VALO1308 Politiikka, totuus ja totalitarismi 10 op     
YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov     
Laajenna Kieliopinnot