Oppaan YTK - Politiikkatieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Laajenna Syventävät opinnot
Pienennä Kieliopinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
XKIR0000 Akateemiset tekstitaidot 2 op  Kielikeskus  
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op     
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op     
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op     
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2-3 op     
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op     
XYTK0000 YTK, vaihtoehtoinen kielikurssi 3 op  Kielikeskus  
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op     
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op