Oppaan KIKE - TTK Kokemuksen muotoilu 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
NENG0001 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
NENG0002 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
NRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
NRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
NSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op  Kielikeskus  
NSUO0002 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2-3 op  Kielikeskus Hae opetus