Oppaan KIKE - YTK Yhteiskuntatieteet 21-22, 2021-22 tiedot



Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
TENG0101 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TENG0102 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op  Kielikeskus  
TRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
TRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op  Kielikeskus  
XKIR0000 Akateemiset tekstitaidot 2 op  Kielikeskus  
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2-3 op     
XKIR0001 Kielen- ja tekstinhuolto 2 op     
XKIR0002 Erilaiset asiatekstit 2 op     
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2-3 op     
XPUH0000 Puheviestintä 2 op  Kielikeskus  
XPUH0001 Puheviestintä 2 op     
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op     
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op     
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op     
XYTK0000 YTK, vaihtoehtoinen kielikurssi 3 op  Kielikeskus  
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 op     
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op     
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op     
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op