Oppaan TTK - Taiteen asiantuntija, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
UTAAS3000 Taiteen asiantuntijuuden syventävät opinnot 85 op  Taiteiden tiedekunta  
MAAD1103 Arktinen taide, muotoilu ja innovaatio 5 op     
MAAD1205 Arctic Art and Design Project 10 op     
MTEO0614 Teollisen muotoilun syventävä projekti/ Palvelumuotoilu 10 op     
SOPT1202 Sosiologinen mielikuvitus 5 op     
UKUV0120 Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikka 5 op     
UMUO4005 Taideperustaiset ja yhteisövetoiset tutkimusmenetelmät 3 op     
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op     
UMUO4012 Tutkimusmetodeja muotoilijoille 3 op     
UTAAS3001 Taiteen asiantuntija yhteiskunnassa 5 op     
UTAAS3002 Taiteensosiologia 5 op     
UTAAS3003 Estetiikka ja taiteenfilosofia 5 op     
UTAAS3004 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 5 op     
UTAAS3005 Taiteen asiantuntija työssä -projekti 5 op     
UTAAS3010 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op     
UTAAS3011 Kypsyysnäyte - Pro gradu 0 op / 0 ov     
UYTY0117 Sosiaalisesti ja ympäristöpoliittisesti sitoutunut taide 5 op     
YURKUND-G Urkund-tarkistus 0 op / 0 ov