Oppaan TTK - Mediailmaisun aineopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Syventävät opinnot
Laajenna Muut opinnot