Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

AAUD0600 Liikkuva Kuva 15 op

AAUD0601 Video- ja elokuvatyön perusteet 5 op

AAUD0602 Elokuvaus 4 op

AAUD0603 Liikkuvan kuvan äänitekniikka 2 op

AAUD0604 Leikkaus ja jälkituotanto 4 op