Oppaan OTK - Oikeusnotaari 16-17, 2016-17 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet OpintojaksotOikeusnotaarin tutkintorakenteet ja opintojaksot kuvauksineen

• uusille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet 1.8.2014 jälkeen
• vanhoille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2014

löytyvät Tutkintorakenteet välilehdeltä.

 
Oikeusnotaarin tutkinto koostuu seuraavasti (1.8.2014 alkaen):

Perusopinnot 25 opintopistettä

Kieli- ja viestintäopinnot 15 opintopistettä

Aineopinnot 95 opintopistettä

Valinnaiset opinnot 30 opintopistettä

Notaaritutkielmaopinnot 15 opintopistettä

Yhteensä 180 opintopistettä

ONPOOL opinnot ovat pakollisia pooliopintoja ja tarkoitettu vain 1.8.2014 jälkeen aloittaneille. ONVAL-koodilla olevat notaaritutkinnon valinnaisia opintoja voivat suorittaa myös ennen 1.8.2014 aloittaneet opiskelijat. 

Oikeusnotaarin tutkinto etenee periodimaisesti siten, että kunkin poolin opetus järjestetään kerran vuodessa. Lukukausi jakautuu noin 6-7 viikon jaksoihin, joina aikoina pooli järjestää opetuksen. Opinnot koostuvat kontaktiopetuksesta, opiskelijan itsenäisestä työskentelystä sekä tentistä tai muusta suorituksesta. Opiskelu- ja suoritusmuodot voivat vaihdella pooleittain, keskeistä on kuitenkin ajatus vähitellen syvenevästä oppimisesta.