Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet OpintojaksotOikeustieteen maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (op). Oikeustieteen maisterin tutkinto koostuu
kieliopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä täydentävistä/valinnaisista opinnoista.