Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Taiteen kandidaatin tutkinto 180 op

Yleisopinnot  (vapaaehtoiset)                           

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

Kieli- ja    viestintäopinnot 15 op   

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
ASUO0002 Puheviestintä 2 op
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
AENG0002 English: Oral Skills 3 op

Taide, muotoilu ja    kulttuuri -opinnot 25 op  

UYLE0230 Orientaatio muotoiluun 2 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1204 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 5 op
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
Kuva ja muoto -työpajat, pakollisena suoritetaan 2 työpajaa, suositellaan Valokuvaus ja Havaintopiirustus -työpajoja
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Graafisen suunnittelun  pääaineopinnot 85 op

AGRA1000 Graafisen suunnittelun perusopinnot 25  op    

AGRA0201 Graafisen suunnittelun perusteet 4 op
AGRA0202 Graafinen ilmaisutekniikka 3 op
AGRA0203 Typografia 6 op
AGRA0104 Kuvallinen viestintä 4 op
AGRA0803 Graafinen teknologia 5 op
AGRA0205 Representaation historia 3 op

AGRA1500 Graafisen suunnittelun aineopinnot 45  op       

AGRA0501 Graafisen suunnittelun kirjatentti 2 op
AGRA0505 Portfolion rakentaminen 3 op
AGRA0911 Julkaisun suunnittelu painettuun mediaan 6 op
AGRA0922 Julkaisun suunnittelu sähköiseen mediaan 6 op
AGRA0503 Visuaalisen viestinnän tutkimus 4 op
AGRA0902 Informaation visualisointi 4 op
AGRA0504 Visuaalisen identiteetin suunnittelu ja brändäys 10 op
AGRA0510 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Yhteiset aineopinnot 15 op pakollinen

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3 op
UMUO1112 Johdatus pajoihin ja laboratorioihin 2 op
UMUO1243 Muotoiluprojekti tai -produktio 7 op

Sivuaineopinnot 55 op

Muotoilualojen yhteinen pakollinen sivuaine:

UMUO0200 Arktinen estetiikka, innovaatio ja muotoilu 25 op

UMUO0201 Arktinen muotoilu ja innovaatiotoiminta 6 op
UMUO0202 Ark(t)inen estetiikka 5 op
UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus 2 op
UMUO1231 Muotoilun oikeuskäytäntö 2 op
UMUO1224 Markkinointiviestintä 5 op
UMUO0203 Yrittäminen luovilla aloilla 5 op

Valinnaiset sivuaineopinnot 30 op

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Graafinen suunnittelun valinnaisia opintoja

AGRA0506 Graafisen suunnittelun workshop 3-5 op

 

Taiteen maisterin tutkinto 120 op

Graafisen suunnittelun pääaineopinnot 85  op

AGRA3100 Graafisen suunnittelun syventävät  opinnot 85 op

AGRA0724 Kuvan viestit 6 op
AGRA0718 Julkaisun suunnittelu painettuun mediaan 6 op
AGRA0719 Julkaisun suunnittelu sähköiseen mediaan 6 op
AGRA0701 Typografian syventävät opinnot 6 op
AGRA0715 Tilallinen graafinen suunnittelu 5 op
AGRA0709 Syventävien opintojen kirjatentti 4 op
AGRA0723 Visual Communication Research Methods 5 op
AGRA0717 Tieteellisen kirjoittamisen seminaari 4 op
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
AGRA0720 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot 35 op

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Graafisen suunnittelun valinnaisia  sivuaineopintoja

UMUO4007 Visual Analysis 3 op
MAAD1201 Art Based Education Research 3 op
AGRA0711 Syventävien opintojen työharjoittelu 15 op
AGRA0712 Taiteellinen syventävä produktio 10 op
AGRA0713 Tieteellis-teoreettinen syventävä produktio 10 op