Oppaan YTK - Kuntouttavan sosiaalityön erikoiskoulutus 2017-2019, 2016-17...2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Suoritettavat opinnot

ERKU1101 Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus (5 op)
ERKU1102 Kuntouttava sosiaalityö monialaisessa palvelujärjestelmässä (5 op)
ERKU1103 Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuut ja oikeudet mielenterveys- ja päihdetyössä (10 op)
ERKU1104 Psykososiaalisten valmiuksien tutkiva kehittäminen (5 op)
ERKU1105 Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan auttaminen (5 op)
ERKU1106 Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus (5 op)
ERKU1107 Yhteisöllinen ja alueellista eriarvoistumiskehitystä vastustava sosiaalityö (5 op)
ERKU1108 Kuntouttavan sosiaalityön arviointi- ja kehittäminen (5 op)
ERKU1109 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina (5 op)
ERKU1110 Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus kuntouttavan sosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja tutkimisen välineenä (10 op)
ERKU1111 Tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op)


Lähiopetusjaksojen aikataulu (muutokset mahdollisia)

ROVANIEMI
ERKU1101 Kuntouttavan sosiaalityön asiantuntijuus (5 op), kevät 2017, 9.-10.2.2017 (aloitustapaaminen)
ERKU1108 Kuntouttavan sosiaalityön arviointi- ja kehittäminen (5 op), syksy 2017, 30.11.–1.12.2017
ERKU1106 Sosiaalinen kuntoutus, toimintakyky ja osallisuus (5 op), syksy 2018, 29.-30.11.2018
ERKU1109 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja yhteiskunnallisina vaikuttajina (5 op), kevät 2019, 23.-24.5.2019


TAMPERE
ERKU1103 Asiakkaiden ja työntekijöiden vastuut ja oikeudet mielenterveys- ja päihdetyössä (10 op), syksy 2017, 21.-22.9.2017   (+ verkkokurssi)
ERKU1110 Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus kuntouttavan sosiaalityön tekemisen, kehittämisen ja tutkimisen välineenä (10 op), syksy 2018, 20.-21.9.2018 (+ verkkokurssi)


TURKU
ERKU1102 Kuntouttava sosiaalityö monialaisessa palvelujärjestelmässä (5 op), kevät 2017, 18.-19.5.2017
ERKU1104 Psykososiaalisten valmiuksien tutkiva kehittäminen (5 op), kevät 2018, 1.-2.2.2018.
ERKU1105 Traumakäsitteistö, trauman vaikutukset ja traumatisoituneen asiakkaan auttaminen (5 op), kevät 2018, toukokuu 2018
ERKU1107 Yhteisöllinen ja alueellista eriarvoistumiskehitystä vastustava sosiaalityö (5 op), kevät 2019, helmikuu 2019