Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

XSAK0300 OIKEUDELLINEN SAKSA: KIELEN KÄYTTÖ JA KULTTUURI (CEFR B2) (25 op)


Oikeustieteiden opiskelijoille suunnattu saksan kielen opintokokonaisuus antaa opiskelijoille mahdollisuuden syventää oikeudellisen kielen kursseilla saatua osaamistaan. Erikoiskielen osaamisen rinnalle tulevat kulttuuriosaaminen sekä yleiskielen hyvä hallinta. Monen oikeustieteiden opiskelijan vapaaehtoisesti suorittama kieliopin kertauskurssi voidaan myös sisällyttää kokonaisuuteen.


Rakenne:

Oikeudellisen saksan opinnot (11 op): OSAK0710-11 (5 op) ja OSAK0810-11 (6 op)

XSAK0200 German: Language Use and Culture –sivuainekokonaisuuden kursseja (14 op)
(ei kuitenkaan TSAK0201-kurssia)

Pakollisia ovat XSAK0200-sivuainekokonaisuuden maantuntemuskurssit (2 op + 2 op):
XICP0221 Understanding Germany sekä
XICP0222 Understanding Austria tai XICP0223 Understanding Switzerland


Mallikokonaisuus:

OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) (3 op)
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) (2 op)
OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) (3 op)
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) (3 op)
XICP0221 Understanding Germany (2 op)
XICP0222 Understanding Austria (2 op)
XSAK0221 German: Grammar Repetition (CEFR B1) (3 op)
XSAK0222 Textverständnis Deutsch 2 (CEFR B2) (4 op)
XSAK0226 Konversationskurs Deutsch (CEFR B1) (3 op)