Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

UKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op
UYLE0229 Portfolio 1 op

UKUV1800 Kuvataiteen aineopinnot 35 op

Aineopintokokonaisuuteen kuuluu kaksi valinnaista työpajakurssia, yhteensä 14 op. Opiskelija valitsee kaksi kurssia seuraavista työpajoista, jotka ovat kukin 7 op, kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.
UKUV0622 Tila ja taide -työpaja 7op
UKUV0623 Grafiikan työpaja 7 op
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0626 Valokuvauksen työpaja 7 op
UKUV0918 Elävän mallin veistäminen 7 op

Kaikille yhteiset opinnot 21 op
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op