Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena on laajuudeltaan 60 op ja antaa mahdollisuuden toimia aineen opettajana peruskoulussa. Yhteiskuntaoppi laajempana, ensimmäisenä opetettavana aineena antaa asetuksen (986/98) mukaisen aineenopettajan kelpoisuuden ja näin mahdollisuuden opettaa lukiossa. Voidakseen opettaa yhteiskuntaoppia peruskoulussa ja lukiossa vaaditaan maisterin tutkinnon lisäksi myös opettajan pedagogiset opinnot.

Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena, vaan suoritetuista opinnoista annetaan erillinen todistus. Kokonaisuus muodostuu seuraavasti:


Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena 60 op

1.  Perusopinnot 25 op jostakin seuraavista oppiaineista:

     Julkisoikeus

     Hallintotiede

     Hallintotiede, soveltava psykologia ja johtaminen (organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamisen perusopinnot)

     Kansainväliset suhteet

     Politiikkatieteet

     Politiikkatieteet ja sosiologia

     Sosiologia

     Valtio-oppi

2.  Julkisoikeuden opinnot 5 op

     TJOI001 Julkisoikeuden perusteet 5 op tai SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen

3.  Kansantaloustieteen opinnot 5 op

     TKTA1101 Taloustieteen perusteet 5 op

4.  Valinnaiset opinnot 25–30 op

Mikäli ei ole suoritettu politiikkatieteiden tai sosiologian yhteisiä perusopintoja (tai perusopintoja politiikkatieteissä, kansainvälisissä suhteissa tai valtio-opissa), on suoritettava seuraavat opinnot:

SOPT1102 Johdatus politiikkatieteisiin 5 op

SOPT1105 Valta, politiikka ja poliittisuus 5 op

Loput opintopisteet on suoritettava yhdestä tai useammasta seuraavista vaihtoehdoista: filosofia, julkisoikeus, hallintotiede, kansainväliset suhteet, politiikkatieteet, sosiaalityö, sosiologia, taloustiede ja valtio-oppi (myös edellä kohdassa 1. mainitut useamman aineen perusopinnot soveltuvat).


Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

Edellä mainitut 60 op yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot sekä syventävät opinnot jostakin yhteiskuntatieteellisestä tai hallintotieteellisestä oppiaineesta.