Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Laskentatoimi (25 op)

Laskentatoimi on keskeinen osa liiketaloustieteitä. Laskentatoimessa yritystoimintaa tarkastellaan taloustiedon kannalta. Laskentatoimi on jakautunut ulkoiseen laskentatoimeen, sisäiseen laskentatoimeen sekä yritysrahoitukseen. Ulkoisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat tuloslaskenta, kirjanpito, tilinpäätös, verotus sekä tilintarkastus. Sisäisen laskentatoimen keskeisiä kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, strategiat, kustannuslaskenta, investointilaskenta, talouden suunnittelu, valvonta ja ohjaus osana organisaatioiden toimintaa. Yritysrahoituksen kysymyksiä ovat taloudellinen päätöksenteko, investointilaskenta, tilinpäätösanalyysi, rahoitusmarkkinat sekä rahoituskeinoihin ja rahoitustarpeen ennakointiin liittyvä suunnittelu.

YLAS0100 LASKENTATOIMEN PERUSOPINNOT (25 op)
YLAS1101 Kirjanpito ja tilinpäätös 5 op
YLAS1103 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op
YLAS1105 Tilinpäätösanalyysit 5 op
YLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op
YLAS1109 Yritysverotus ja verosuunnittelu 5 op