Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Markkinointi (25 op + 35 op)

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa perustiedot ja -taidot markkinoinnin tieteenalasta ja käytännöstä. Sivuainekokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin roolin liiketoiminnassa, hahmottaa markkinoinnin peruskäsitteistöä ja osaa soveltaa markkinoinnillista ajattelua liiketoiminnassa ja johtamisessa. Sivuainekokonaisuuden sisällöllisenä painopisteenä ovat palvelut.


YMAR0100 MARKKINOINNIN PERUSOPINNOT (25 op)

YMAR1101  Markkinoinnin perusteet 5 op

YMAR1102  Kuluttajakäyttäytyminen 5 op 

YMAR1103  Palvelujen markkinointi 5 op

YMAR1105  Markkinointiviestintä 5 op

YRIT1103    Innovaatiot ja yrittäjyys 5 op


YMAR0200 MARKKINOINNIN AINEOPINNOT (35 op)

YMAR1208  Palvelujohtaminen 5 op

YMAR1215  Kulutus ja vapaa-aika 5 op

YMAR1213  Markkinointitutkimus  5 op

Sekä vähintään 20 op seuraavista:

YMAR1206 Yhteiskunnallinen markkinointi 5 op

YMAR1214  Brand management 5 op

JOMA1202 Strateginen johtaminen 5 op

YMAT0222  Developing Destination 5 op

YRIT1209   e-yrittäjyys 5 op

YMAR1216  Markkinoinnin erityiskysymykset 5 op

YMAR1217  Markkinoinnin teemaseminaari 5 op