Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Yritysjuridiikka (30 op + 30 op)

Yritysjuridiikan opintokokonaisuus sisältää keskeisiä ja hyödyllisiä opintojaksoja yritysjuridiikan alalta. Opintojaksoilla annettava opetus annetaan yhteistyössä oikeustieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojaksokuvaukset ja opetus- sekä tenttiajat löytyvät OTK:n kohdalta WebOodista. Yritysjuridiikan opintokokonaisuudet koostetaan YTK:n kansliassa.


TYRJ0100 YRITYSJURIDIIKAN PERUSOPINNOT (30 op)

ONPOOL2    Varallisuusoikeuden pooli 10 op
ONPOOL4    Vakuus ja insolvenssi 10 op
ONPOOL6    Kauppaoikeuden pooli 10 op


TYRJ0200 YRITYSJURIDIIKAN AINEOPINNOT (30 op)

ONPOOL11   Finanssioikeuden pooli 10 op
ONPOOL12   Hyvinvointioikeuden pooli 10 op

Sekä vähintään 10 op seuraavista:

ONVAL0004 Vakuusoikeudet 5 op
ONVAL0013 Tekijänoikeudet 5 op
ONVAL0014 Teollisoikeudet 5 op
ONVAL0016 Julkiset hankinnat 5 op
ONVAL0017 Sopimusoikeus 5 op
ONVAL0018 Vahingonkorvausoikeus 5 op
ONVAL0029 Yritysverotus 5 op