Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Filosofia (25 op)

Filosofia elämänviisautena yltää ensimmäisiin korkeakulttuureihin. Se on ollut tietoisuutta vaaliva traditio varhaisessa uskonnon, hallinnon, astrologian, lääketaidon, tekniikan ja matematiikan kokonaisuudessa. Todellisuutta, ihmistä ja omaa luonnettaan ihmettelevänä oppiaineena filosofia on alkanut muotoutua joonialaisella kulttuurialueella Vähä-Aasiassa. Antiikista lähtien filosofia on rakentanut teorioita, tutkinut teorioiden edellytyksiä ja pohtinut periaatteita.

Filosofia luo merkityksiä asioille, tutkimustuloksille ja teorioille. Filosofia arvottaa tietoa ja tietämistä. Filosofia pohtii tieteisiin, taiteeseen, uskontoon, työhön, vapaa-aikaan ja yleensä elämään liittyviä teoreettisia ja maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Filosofia analysoi käsitteitä, tutkii argumentaatiota ja tiedonmuodostuksen perusteita. Tavoitteena on tietämyksen, ymmärryksen ja tietoisuuden syveneminen sekä argumentaation selkeneminen. Pohdiskelut voivat johtaa näkemyksellisiin ja asenteellisiin muutoksiin. Filosofia nostaa tarkasteltavaksi oikeuttamisen tavat ja arvo- ja arvostusongelmat sekä paljastaa periaatteellisia vaikeuksia valintoja tehtäessä ja päämääriä asetettaessa. Filosofia vaalii ajatuksellisia valmiuksia vallitsevista odotuksista, trendeistä ja muodeista riippumatta.

Filosofian oppiaine toivottaa mielenkiintoisia ja antoisia hetkiä filosofian opiskelussa, uusien hahmotusten etsimisessä sekä filosofisten näkökulmien soveltamisessa.


Tenttikäytäntö

Filosofiaa voi tenttiä koko lukuvuoden tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Tenttiin tulee ilmoittautua 10 vrk ennen tenttipäivää, ensisijaisesti WebOodin kautta. Tenttien suorittaminen sähköisenä tenttinä myös on suositeltavaa ja mahdollista.