Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Yleisopinnot
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op 
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
FENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
FENG0002 English: Oral Skills 3 op
FRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
FRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
FSUO0002 Puheviestintä 2 op

UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 25 op 
UYLE0230 Orientaatio muotoiluun 2 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1204 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 5 op
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
2 Kuva ja muoto -työpajaa seuraavista:
pakollinen:
UTAK0115 Värioppi 4 op
vaihtoehtoisesti:
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op tai UTAK0113 Valokuvaus 4 op


Sisustus- ja tekstiilimuotoilun pääaineopinnot 85 op 

FTEK1100 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun perusopinnot 25 op
FTEK1104 Tekstiilisuunnittelu 4op
FTEK1102 Kudotut tekstiilit I 4 op
FTEK1103 Painetut tekstiilit I 4 op
FTEK3301 Tilasuunnittelu 4 op
FTEK1105 Materiaalit 3op
UPER0055 Digitaalinen suunnittelu 3 op
UPER0066 Vektorigrafiikka 3 op

FTEK2100 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun aineopinnot 60 op

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun aineopinnot 45 op
FTEK1012 Tekstiili ajassa 3 op
FTEK2115 Tekstiilit tilassa 3 op
UPER0064 Digitaalinen visualisointi 4 op
FTEK2116 Painetut tekstiilit II 3op
FTEK2117 Kudotut tekstiilit II 3 op
FTEK2118 Jacquard työpaja3 op
FTEK2119 Tekstiilimuotoilu 3 op
FTEK2120 Sisustusmuotoilu 3 op
FTEK2121 3D -visualisointi 4 op
FTEK3017 Ammatillinen portfolio 3 op
FTEK2122 Tekstiili- ja sisustusalan tutkimuksen perusteet 3 op
FTEK2030 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Muotoilualojen yhteiset aineopinnot 15 op
UMUO1214 Tieteen filosofia 3op
UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3op
UMUO1112 Johdatus pajoihin ja laboratorioihin 2 op
UMUO1243 Muotoiluprojekti tai produktio 7op


Sivuaineopinnot 55 op

UMUO0200 Arktinen estetiikka, innovaatio ja muotoilu 25 op (pakollinen)
UMUO0201 Arktinen muotoilu ja innovaatiotoiminta 6 op
UMUO0202 Ark(t)inen estetiikka 5 op
UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus 2 op
UMUO1231 Muotoilun oikeuskäytäntö 2 op
UMUO1224 Markkinointi ja markkinointiviestintä 5 op
UMUO0203 Yrittäminen luovilla aloilla 5 op

Valinnaiset sivuaineopinnot 30 op

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Valinnainen opintokokonaisuus, joka voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon:
FTEK3400 Pintasuunnittelun sivuaine 15 op
FTEK3401 Pintasuunnittelu 5op
FTEK3402 Pintasuunnittelun työpaja 5 op
FTEK3403 Kokeilevat pinnat -työpaja 5 op

Alla olevat opintojaksot voidaan suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon:
FTEK3015 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun produktiot 5-10 op
FTEK3016 Harjoittelu 5-15 op
UKVO0150 Vaihto-opinnot 25-30 op                               
TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun pääaineopinnot 85 op 

FTES6100 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun syventävät opinnot 85 op
FTES6029 Kudotut tekstiilituotteet 5op
FTES6030 Painetut tekstiilituotteet 5 op
FTES6031 Syventävä sisustusmuotoilu 5 op
FTES6032 Suunnitteluteknologia 2 op
FTES6033 E-tekstiilit 5 op
FTES6016 Syventävä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti 10 op
UMUO4009 Taiteen ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
FTES6027 Syventävät tutkimusmenetelmät 3 op
FTES6028 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op
FTES6025 Syventävä kirjallisuus 4 op
FTES6020 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot 35 op  

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Valinnainen opintokokonaisuus, joka voidaan suorittaa maisterin tutkintoon:
FTES7100 Tekstiilitaide 15-20 op
FTES7101 Tekstiilitaiteen maailma 5 op
FTES7105 Tekstiili-ilmaisu 5 op
FTES7106 Taidetekstiili 5-10 op

Alla olevat opintojaksot voidaan suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon:
FTEK3016 Harjoittelu 5-15 op
FTEK3015 Sisustus- ja tekstiilimuotoilun produktiot 5-10 op
UKVO0150 Vaihto-opinnot 25-30 op