Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot 15 op                                                         

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op                                       

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

MSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

MSUO0002 Puheviestintä 2 op

MRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

MRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

MENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

MENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:                 

UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 25 op

UYLE0230 Orientaatio muotoiluun 2 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1204 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 5 op

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

Valitaan kaksi Kuva ja muoto -työpajaa. Koulutusohjelma suosittelee seuraavia: UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op ja UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

 

Teollisen muotoilun pääaineopinnot 85 op

 

MMUO1100 Teollisen muotoilun perusopinnot 25 op      

 

Suunnittelu, mallinrakentaminen ja muodonanto

MMUO1116 Teollisen muotoilun perusteet 3 op

MMUO1108 Tuotteen muoto 2 op

MMUO1105 Muodonannon menetelmät 3 op

MMUO1103 Toiminnalliset mallit 3 op

MMUO1117 Teknologia-avusteiset mallitekniikat 2 op

 

Konseptointi, visualisointi ja tuotepresentaatio teollisessa muotoilussa

MMUO1102 Visualisoinnin perusteet 2 op

MMUO1203 Visualisointi konseptimuotoilussa 2 op

MMUO1107 Konseptimuotoilun perusteet 4 op

MMUO1209 Kuvankäsittely ja vektorigrafiikka 4 op

 

MMUO200 Teollisen muotoilun aineopinnot 60 op        

 

Teollisen muotoilun aineopinnot 45 op                         

Digitaaliset mallinnustekniikat

MMUO1110 Digitaalisen tuotemallinnuksen perusteet 4 op

MDEN0105 Parametrinen 3D - mallinnus 4 op

MMUO1111 Digitaaliset esityskuvatekniikat 2 op

 

Design Engineering ja prosessiosaaminen

MMUO1205 Tuotemuotoiluprosessi 3 op

MDEN0110 Materiaalitekniikka 3 op

MDEN0102 Mekaniikkasuunnittelu 2 op

MDEN0115 Tuotteistaminen tuotemuotoilussa 2 op

MDEN0116 Prototypointi tuotemuotoilussa 4 op

 

Käytettävyys-, vuorovaikutus- ja osallistava muotoilu

MMUO1216 Käyttäjäkeskeinen muotoilu 5 op

MDEN0118 Osallistava muotoilu ja vuorovaikutuksen prototypointi 3 op

 

Tutkijan taidot ja teollinen muotoilu

MMUO1208 TM Tutkimuksen perusteet 3 op

MMUO1210 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

 

Muotoilualojen yhteiset aineopinnot 15 op

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3 op

UMUO1112 Johdatus pajoihin ja laboratorioihin 2 op

UMUO1243 Muotoiluprojekti tai -produktio 7 op

 

Sivuaineopinnot 55 op                      

 

Muotoilualojen yhteinen sivuaine:                                 

UMUO0200 Arktinen estetiikka, innovaatio ja muotoilu 25 op (pakollinen)

UMUO0201 Arktinen muotoilu ja innovaatiotoiminta 6 op

UMUO0202 Ark(t)inen estetiikka 5 op

UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

UMUO1231 Muotoilun oikeuskäytäntö 2 op

UMUO1223 Markkinoint ja markkinointiiviestintä 5 op

UMUO0203 Yrittäminen luovilla aloilla 5 op

 

Teollisen muotoilun valinnaisia sivuaineopintoja

MVAP0024 Kilpailut ja työpajaopinnot 2-4 op

MVAP0019 Ammatillinen portfolio 3 op

MVAP0010 Harjoittelu 5-15 op