Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

Taiteiden tiedekunta järjestää valinnaisen sivuainekokonaisuuden yhdessä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa.


Opintokokonaisuus tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokonaisuudessa korostuu palvelumuotoilun projektiosaaminen. Opintokokonaisuuden sisältämät kurssit muodostavat kokonaisuuden, jossa edetään yrityskuvan ymmärtämisestä strategiseen suunnitteluun, brandien johtamiseen ja palvelumuotoiluun. Tavoitteena on kommunikointi- ja esitystaitojen sekä ryhmätyöskentelyn kehittäminen.

Kokonaisuuteen sisältyy kaikille pakollisia muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavat palvelumuotoilun alueelle painottuvat yritysprojektit. Projekteissa hyödynnetään palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä.

 

UYR0210 Johdanto Design Management - ja palvelumuotoiluopintoihin 3 op

UYRJ0216 Visuaalinen yritysviestintä 3 op

YMAR1103 Palvelujen markkinointi 5 op

UYRJ0219 Muotoilu liiketoiminnassa 3 op

UYRJ0228 Palvelumuotoilun metodit; yritys-case 4 op

UYRJ0220 Julkisten palveluiden palvelumuotoilu 3 op

MTEO0315 Strateginen muotoilu 4 op

 

Design Management ja palvelumuotoilun opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

- määritellä osa-alueet, joista design management ajattelu ja toimintatapa muodostuvat

- käyttää yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltaa niitä

- selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palveluiden merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet

- selittää brandin käsitteen monipuolisesti

- määritellä palvelumuotoilun prosessin ja soveltaa muutamia siihen liittyviä menetelmiä

 

Sivuaineen kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Lisätietoja maria.keskipoikela@ulapland.fi.