Teksti Opetus Tentit Opintojaksot

TUTKIJANTAIDOT


Tutkijantaidot I

TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen

TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio

TUTA0111 Introduction to Scientific Thinking and Research

 

Tutkijantaidot II

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet

TUTA0211 Basic Course on Qualitative Research Methods

TUTA0212 Computational Statistics

 

Tutkijantaidot III

TUTA0301 Laadullinen analyysi

TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus

TUTA0311 Qualitative Analysis

TUTA0312 Quantitative Methods

 

Tutkijantaidot IV / Valinnaiset kurssit

YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja

SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät

 

Tiedonhankinta

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta