Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

Yleisopinnot
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
FENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
FENG0002 English: Oral Skills 3 op
FRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
FRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
FSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
FSUO0002 Puheviestintä 2 op

UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 25 op 
UYLE0230 Orientaatio muotoiluun 2 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1204 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 5 op
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
2 Kuva- ja muoto-työpajaa seuraavista:
pakollinen
:UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op ja
vaihtoehtoisesti:
UTAK0113 Valokuvaus 4 op tai UTAK0115 Värioppi 4 op


Vaatetussuunnittelun pääaineopinnot 85 op 

FVAA1000 Vaatetussuunnittelun perusopinnot 25 op
FVAA1023 Visualisointi 3 op
FVAA1024 Luova vaatetus 5 op
FVAA1026 Materiaalit 2 op
FVAA1027 Muoto I 3 op
FVAA1021 Mallistosuunnittelu 5 op
FVAA1022 Vaate ajassa 2 op
FVAA1028 Digitaalinen suunnittelu 2 op
UPER0079 Vektorigrafiikka 3 op

FVAA2000 Vaatetussuunnittelun aineopinnot 60 op

Vaatetussuunnittelun aineopinnot 45 op
FVAAA2037 Miestenvaatetus 5 op
FVAA2032 Lastenvaatetus 5 op
FVAA2039 Muoto II 2 op
FVAA2033 Tuotteistaminen 3 op
FVAA3201 Vaatetusalan innovaatiot 6 op
FVAA3202 Funktionaalisuus 5 op
FVAA3203 Hyvinvointi 4 op
FVAA2040 Digitaalinen visualisointi 2 op                         
FVAA2041 Vaatetusalan tutkimuksen perusteet 3 op
FVAA2030 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op
Muotoilualojen yhteiset aineopinnot 15 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3op
UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3op
UMUO1112 Johdatus pajoihin ja laboratorioihin 2 op
UMUO1243 Muotoiluprojekti tai -produktio 7op


Sivuaineopinnot 55 op 

UMUO0200 Arktinen estetiikka, innovaatio ja muotoilu 25 op
(pakollinen)
UMUO0201 Arktinen muotoilu ja innovaatiotoiminta 6 op
UMUO0202 Ark(t)inen estetiikka 5 op
UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus 2 op
UMUO1231 Muotoilun oikeuskäytäntö 2 op
UMUO1224 Markkinointi ja markkinointiviestintä 5 op
UMUO0203 Yrittäminen luovilla aloilla 5 op

Valinnaiset sivuaineopinnot 30 op

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Alla olevat opintojaksot voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon:
FVAA3021 Muotoilualan projekti 5 op
FVAA3022 Näytösvaatteiden suunnittelu ja muotoilualan kilpailut 1-10 op

Alla oleva opintojakso voidaan suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon:
FVAA3005 Harjoittelu 5-15 opTAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP 

Vaatetussuunnittelun pääaineopinnot 85 op

FVAS6100 Vaatetussuunnittelun syventävät opinnot 85 op
FVAS6032 Konseptisuunnittelu 4 op
FVAS6030 Syventävä vaatetussuunnittelu 6 op
FVAS6031 Konseptilähtöinen tuotteistaminen 4 op
FVAS6022 Vaatetus ja kansainvälisyys 2 op
FVAS6033 Ammatillinen portfolio 3 op
FVAS6016 Syventävä tutkimus- ja tuotekehitysprojekti 10 op
FVAS6034 Yhteiset projektit ja kilpailut 3 op
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op 
FVAS6027 Syventävät tutkimusmenetelmät 3 op
FVAS6028 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op
FVAS6023 Syventävä kirjallisuus 4 op
FVAS6020 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot 35 op  

Opiskelija voi valita sivuaineopinnoikseen
1. toisen muotoilualan sivuainekokonaisuuden,
2. muita opintoja taiteiden tiedekunnassa ja/tai
3. opintoja muissa Lapin yliopiston tiedekunnista/tai muista yliopistoista.

On suositeltavaa, että opiskelija valitsee sivuaineopinnoikseen selkeitä kokonaisuuksia eikä yksittäisiä opintokokonaisuuksia.

Alla oleva opintojakso voidaan suorittaa maisterin tutkintoon:
FVAS7006 Omaa suuntautumista tukevat opinnot 5-10 op

Alla oleva opintojakso voidaan suorittaa joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon:
FVAA3005 Harjoittelu 5-15 op