Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Kuvataide opetettavana aineena 60op

Kuvataiteen opetettavan aineen opintoihin (kuvataidekasvatus 25 op + 35 op) hyväksytään Lapin yliopistossa luokanopettajan tutkintoa suorittavia opiskelijoita, Oulun yliopistossa luokanopettajan tutkintoa suorittavia opiskelijoita, Oulun yliopistossa musiikinopettajan tutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä Turun yliopistossa luokanopettajan tutkintoa suorittavia opiskelijoita. Opiskelijat valitaan valintakokeen kautta.

Opinnot antavat kelpoisuuden toimia aineenopettajana perusopetuksessa (Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu asetus 865/2005, 5 §).

Kuvataide opetettavana aineena 60 op

Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op                    
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op/ UTAK0117 Maalaus 4 op
UTAK0112 Kuva ja muoto -työpaja: Plastinen sommittelu 4 op
UKUV0210 Värioppi 3 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UKUV0103 Taide- ja ympäristöpedagogiikka 3 op
UKUV0224 Mediataidot 4 op  

Kuvataidekasvatuksen aineopinnot 35 op
pakolliset 26 op         

UKUV0205 Valokuvauksen työpaja 5 op
UKUV0404 Grafiikan työpaja 5 op
UKUV0206 Video- ja elokuvailmaisu 5 op
UKUV0108 Kuvamatka 3 op
UYLE0305 Moderni ja nykytaide 5 op
UKUV0117 Arkkitehtuuri- ja muotoilupedagogiikka 3 op 

valinnaiset 9 op
UYLE0328 Esihistorian, antiikin ja keskiajan taide 2 op
UYLE0302 Ekskursio Suomen taiteeseen 2 op
UYTY0106 Space, Time, Place Workshop    3 op
UKUV0118 Mediakasvatus ja sovellukset 3 op
UKUV0532 Kuvataideopetus I 3 op (osa Lasten ja nuorten kuvailmaisun kehitys 1 op)
UKUV0534 Kuvataideopetus II 4 op