Teksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot 15 op   
HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op
KAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op (vapaaehtoinen)
VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op (vapaaehtoinen)
 
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op
ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op
ASUO0002 Puheviestintä 2 op
ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op
ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op
AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op
AENG0002 English: Oral Skills 3 op

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:
UMUO1100 Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 25 op 
UYLE0230 Orientaatio muotoiluun 2 op
UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun 4 op
UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op
UMUO1204 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 5 op
UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op
Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista:
UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
UTAK0113 Valokuvaus 4 op
UTAK0115 Värioppi 4 op
UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
UTAK0117 Maalaus 4 op

Mediatieteen pääaineopinnot 85 op

AAVM1100 Mediatieteen perusopinnot 25 op
AAVM1102 Mediatyökalut 4 op
AAVM1105 Äänen perusteet 4 op
AAVM0110 Johdatus mediatieteeseen 3 op
AAVM0111 Johdatus mediataiteeseen 3 op
AAVM1103 Liikkuvan kuvan ilmaisu 4 op
AAVM1104 Multimediailmaisu 3 op
AAVM1101 Dramaturgian perusteet 4 op

AAVM1200 Mediatieteen aineopinnot 60 op

Mediatieteen aineopinnot 45 op
AAUD0101 Digitaalinen valokuva 5 op 
AAVM1204 Editointitekniikka 5 op
AAVM1203 Radioilmaisu 4 op
AAUD1201 Käsikirjoituspaja 4 op
AAVM1205 Tuotantopaja 3 op
AAVM1202 Elävän kuvan historia 5 op
AAVM0212 Populaarikulttuuri 5 op
AAVM0213 Praktikum 4 op
AAVM0220 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op

Muotoilualojen yhteiset aineopinnot 15 op
UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Taide, muotoilu ja tutkimus 3 op
UMUO1112 Johdatus pajoihin ja laboratorioihin 2 op
UMUO1243 Muotoiluprojekti tai produktio 7op
 
Sivuaineopinnot 55 op

Muotoilualojen yhteinen sivuaine:
UMUO0200 Arktinen estetiikka, innovaatio ja muotoilu 25 op (pakollinen)  
UMUO0201 Arktinen muotoilu ja innovaatiotoiminta 6 op
UMUO0202 Ark(t)inen estetiikka 5 op
UMUO1222 Muotoilun asiantuntijuus 2 op
UMUO1231 Muotoilun oikeuskäytäntö 2 op
UMUO1223 Markkinointi ja markkinointiviestintä 5 op
UMUO0203 Yrittäminen luovilla aloilla 5 op
 
Valinnaiset sivuaineopinnot 30 op

Pääainetta tulevat opintokokonaisuudet:

AAUD0500 Multimedia 15 op
AAUD0501 Multimediatuotanto 4 op
AAUD0502 Web Design 4 op
AAUD0503 Soveltava multimediailmaisu 4 op
AAUD0504 Animaatiopaja 3 op
 
AAUD0600 Liikkuva kuva 15 op
AAUD0601 Video- ja elokuvatyön perusteet 5 op
AAUD0602 Elokuvaus 4 op
AAUD0603 Liikkuvan kuvan äänitekniikka 2 op
AAUD0604 Leikkaus ja jälkituotanto 4 op TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

Mediatieteen pääaineopinnot 85 op

AAVM1300 Mediatieteen syventävät opinnot 85 op   
UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
UMUO4010 Valinnainen tutkimuskurssi 3 op
AAVM0301 Syventävät teoriaopinnot 3 op
AAVM0330 Pro gradu -seminaari ja tutkielma 40 op
AAVM0344 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op tai
AAVM1343 Mediakulttuurin lukupiiri 6 op

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op. Opintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.
AAVM1310 Syventävä produktio I 10 op
    AAVM1304 Simulation culture 5 op
    AAUD0104 Interaktiosuunnittelu 5-10 op
AAVM1320 Syventävä produktio II 10 op
    AAUD0406 Mediatuotannon analyysi 5 op
    AAUD0402 Dokumentaarinen ilmaisu 5 op
AAVM1330 Syventävä produktio III
    AAVM1306 Experience Technologies 5 op
    AAVM1305 Äänen kokeelliset muodot 5 op
AAVM0309 Ajankohtaiset mediatuotannot 1-10 op
AAVM0306 Taiteellinen syventävä produktio 5-10 op
AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puheta-vat 5-10 op

Sivuaineopinnot 35 op

AAVM0305 Työharjoittelu 5-15 op

Mediailmaisun työpajat ja tuotannot   
AAUD0217 AV-tuotantokulttuuri 3 op
AAUD0405 Kokeellinen työpaja 3 op
AAUD0219 Ohjauksen työpaja 3 op
AAUD0414 Tuottaminen ja ohjaaminen 3 op
AAUD0223 Liikkuvan kuvan kokeelliset muodot 5 op
AAUD0301 Äänen tilallisuus 5 op