Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

AAUD0500 Multimedia 15 op
AAUD0501 Multimediatuotanto 4 op
AAUD0502 Web Design 4 op
AAUD0503 Soveltava multimediailmaisu 4 op
AAUD0504 Animaatiopaja 3 op