Teksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

LIIKKUVAN KUVAN SIVUAINEKOKONAISUUS 15 OP

Liikkuvan kuvan sivuainekokonaisuus antaa opiskelijalle perustaidot liikkuvan kuvan teosten ja tuotantojen toteuttami-sessa. Kokonaisuus antaa perustaidot kuvauksen, valaisun, ääniteknologian ja jälkityön alueilla ja kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia liikkuvan kuvan alueella. Kurssikokonaisuus kehittää opiskelijan tietämystä av-tuotantojen tuo-tantovaiheista, työkäytänteistä, ammattirooleista ja tuotan-toprosesseista.

Liikkuvan kuvan sivuaine on tarkoitettu pääasiallisesti audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoille. Kokonaisuudesta vastaa Timo Haanpää.


Elokuvaus 4 op

Video- ja elokuvatyön perusteet 5 op

Liikkuvan kuvan äänitekniikka 2 op

Leikkaus ja jälkituotanto 4 op