Oppaan Avoin yliopisto - TTK - Kuvataiteen aineopinnot, 2017-18...2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot