Oppaan KIKE - Kielet ja kulttuurit 25 op 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

XKIE0200 KIELET JA KULTTUURIT (25 op)


Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu (kokonaisuuden ulkopuolelle jäävien ruotsin ja englannin kielten lisäksi) syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Sivuaine kootaan kahdesta moduulista:
1. Kieliopinnot (12-13 op)
2. Kulttuuriopinnot (12-13 op)

Moduulit:

1. Kielet (12-13 op)

Kieliä on oltava vähintään 2, korkeintaan neljä.
Alkeistason kursseja (A1-A2) voi olla korkeintaan 6 op.
Kielikurssien tarjonta löytyy WebOodista.

Huom! Tähän moduuliin ei voi sisällyttää:
- suomalainen opiskelija: äidinkielen, toisen kotimaisen tai englannin kielen opintoja
- kansainvälinen opiskelija: oman äidinkielen tai englannin kielen opintoja.

2. Kulttuurit (12-13 op)

Kurssien on käsiteltävä nykypäivän kulttuuria (ei esim. kulttuurihistoriaa).
Kurssit voivat olla suomeksi, englanniksi tai muuksi kieleksi.

Tähän moduuliin voi sisällyttää seuraavia kulttuurikursseja:

XKII0007 Understanding China (3 ECTS)
XITA0007 Understanding Italy (3 ECTS)
XRAN0008 Understanding France (3 ECTS)
XENG0202 USA: Society and Culture (3 ECTS)
XENG0203 Britain: Society and Culture (3 ECTS)
XENG0210 Australia: Society and Culture (3 ECTS)
XICP0233 Understanding the German-speaking Countries (3 ECTS)

Kansainväliset opiskelijat (mutta eivät suomalaiset opiskelijat) voivat sisällyttää tähän moduuliin myös seuraavia kursseja:

XFIN0229 Suomalainen elämäntapa, taide ja kulttuuri (2 op)
XFIN0230 Finnish Culture (3 ECTS) (luentosarja englanniksi, eri luennoitsijoita).

Vastaavia ulkomailla suoritettuja yliopistokursseja voidaan myös sisällyttää tähän moduuliin.