Oppaan KTK - Globaalikasvatus 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Globaalikasvatus (eng. Global Education, GE) on tarjolla suppeana sivuaineena (25 op.). Sen tarkoituksena on auttaa opettajaksi opiskelevia, opettajia ja muita kasvattajia, jotka työskentelevät yhä monikulttuurisemmissa ympäristöissä, soveltamaan työssään kasvatusta muutosagenttina myönteiselle sosiaaliselle muutokselle. 

Akateemisena alana globaalikasvatus olettaa, että elämme kriittistä historian vaihetta, käännekohtaa ihmisen evoluutiossa, ja että kasvatuksen täytyy voimaannuttaa maailmankansalaiset antamaan panoksensa myönteisiin muutoksiin yhteiskunnassa. Tällainen maailmankansalaisuus tarvitsee tuekseen sellaiset eettiset arvot ja kansalaistaidot, jotka soveltuvat kestävään ja inklusiiveen globaaliin tulevaisuuteen. 

GE-opinnot muodostuvat yhtenäisestä 4 kurssin sarjasta, jotka edesauttavat edellä mainittuja päämääriä. 

Vaikka kaikki GE-kurssit toteutetaan sekä suomen- että englanninkielellä, kurssimateriaalit ovat kaikki englanniksi, ja siksi opiskelijoiden oletetaan hallitsevan englannin kielen suhteellisen hyvin. Silti suomenkielistä lisäapua on tarjolla kaikkien kurssien aikana.

Kurssisarja:

GKAS3411  Globalisaation ilmiö & kulttuurinen moninaisuus,  7 op.

GKAS3412  Ihmisoikeudet, globaali eetos sekä uskonnon probleema,  6 op.

GKAS3413  Kansalaiskasvatus, hyvä hallinto & aktiivinen kansalaisuus,  7 op.

GKAS3414  Globaalikasvatuksen teoria & tutkimus,  5 op.