Oppaan KTK - Kasvatuspsykologia 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

KAPS0100 KASVATUSPSYKOLOGIAN 25 OP:N SIVUAINEOPINNOT

KAPS0102 Kehityspsykologian perusteet (5 op)
KKAS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy (5 op)
KAPS0114 Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan (5 op)
KAPS0115 Rakkaus- ja sosiaalipsykologia (5 op)
KAPS0116 Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteet (5 op)