Oppaan KTK - Sukupuolentutkimus 18, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

SUKUPUOLENTUTKIMUKSEN OPINNOT 2018-21

XNTU1500 PERUSOPINNOT, 25 op
Kaikille yhteiset opinnot, 20 op
XNTU1551Johdanto sukupuolentutkimukseen, 5 op
XNTU1502 Sukupuolen representaatioita, 5 op
XNTU1505 Ruumiillisuus ja seksuaalisuus, 5 op
XNTU1554 Sukupuolen intersektionaalisuus, 5 op
Valinnaiset opinnot, 5 op
XNTU1503 Tasa-arvo työelämässä ja koulutuksessa, 5 op
XNTU1517 Koulutuksen sukupuolistavat käytännöt, 5 op
XNTU3556 Queer-tutkimus, 5 op
XNTU1528 Sukupuoli ja historia, 5 op
XNTU1529 Sukupuoli ja oikeus I, 5 op
XNTU1530 Sukupuoli ja sosiaalityö, 5 op
WSTU1514Gender in the North, 5 op
XNTU1514 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot I, 1–5 op

XNTU3500 AINEOPINNOT, 35 op
Kaikille yhteiset opinnot, 15 op
XNTU3551Feministisen tutkimuksen klassikot, 5 op
XNTU3502 Nykyteoreetikot, 5 op
XNTU3522 Feministinen tieto ja tutkiminen, 5 op

Valinnaiset opinnot, 20 op

XNTU3560 Sukupuoli visuaalisessa kulttuurissa 5 op
XNTU3559 Sukupuoli ja väkivalta, 5 op
XNTU3531 Sukupuoli aikuiskasvatuksessa, 5 op
XNTU3535 Sukupuoli ja oikeus II, 5 op
XNTU3518 Korvaavat sukupuolentutkimuksen opinnot II, 1–5 op

XNTU4000 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 40 op
XNTU4401 Feministisen teorian syventäminen, 7 op
XNTU4405 Kriittinen ja emansipatorinen opettaminen, 5 op
XNTU4402 Tasa-arvotyö, 5+5 op
XNTU4003 Tieteellinen lukeminen ja kirjoittaminen, 6 op
XNTU4004 Tutkielmaan liittyvät metodologiset opinnot, 12 op